Znáte hlavní oblasti kulturního dědictví?

Znáte hlavní oblasti kulturního dědictví?

Lidé se neustále vyvíjejí. Stejně tak se vyvíjí také jejich kultura. Ačkoliv někdo nemá rád změny, je vždy dobře, pokud jsou. Proč? Jelikož právě díky změnám máme možnost kochat se zajímavým kulturním dědictvím, které tu zůstalo z minulosti. Díky tomu můžeme obdivovat celou řadu věcí, které jsou pro nás nejenom z kulturního, ale třeba i historického hlediska poměrně zajímavé. A mám-li být konkrétní, pojďte se spolu se mnou podívat na to, jak vlastně můžeme kulturní dědictví dělit.

První skupinou jsou různé památníky

Ty jsou dnes spjaty s celou řadou významných kulturních odkazů, které tu člověk zanechal nebo zanechává. Právě památníky jako takové jsou především architektonickými díly. Stejně tak ale mohou odkazovat také k oblasti malířství, stejně jako k oblasti archeologie, stejně jako k oblasti sochařství. Do této skupiny mohou patřit i takové typy kulturního dědictví, které patří mezi první, jaké se vůbec na naší planetě objevili. Patří sem třeba i zajímavé jeskynní malby, které byly objeveny i u nás. Samozřejmě v tomto směru mají ohromnou kulturní, ale i historickou hodnotu. A jelikož mísením různých stylů mohla vzniknout celá řada unikátních děl, je jasně patrné, na kolik se kultura v tomto směru vyvíjela. Ostatně dokládají to také historici, třeba v rámci umění jako takového. Příkladem může být renesance, baroko, ale i další umělecká období, která byly charakterizovány podobným stylem, který byl vždy na počátku a na konci unikátní.

Zajímavým dědictvím jsou též skupiny budov

I tato oblast je z historického významu velmi významným kulturním dědictvím. A o co konkrétně se může jednat? Třeba o zajímavé skupiny budov, které jsou spojeny a mohou nabídnout nejenom jednotný pohled na konkrétní architekturu, ale mohou nabídnout také skutečně zajímavé protiklady. A to hlavně v oblasti různých architektonických stylů, které se prolínaly jak v rámci postupu stavebních prací, tak i v rámci různých budoucích úprav. Patrné je to hlavně na hradech a zámcích, které byly stavěny postupně. Zapomínat ale nesmíme ani na zajímavá postavení skupin budov třebas v konkrétní přírodě. I dnes se můžeme setkat se tavbami, které přinejmenším budí pozornost.

Dědictvím jsou také konkrétní lokality

Ačkoliv je to poměrně rozporuplné a mnoho lidí to konkrétní lokality jako kulturní dědictví neuznává, já ano. Proč? Jelikož to jsou především četná architektonická naleziště, v rámci kterých máme možnost opět prozkoumat něco, co je spjato především s naší konkrétní historií. A jakou to může mít hodnotu. Rozhodně velkou jak pro oblast dějin, tak i pro oblast estetiky, etnologie, stejně jako antropologie. I proto bychom si různých archeologických nálezů měli výrazně vážit. Zapomínat ale nesmíme ani na fakt, že řadu věcí můžeme mít spojenu také s konkrétní přírodou a s tím, jak zajímavá díla dokázala vytvořit právě ona sama. I to může mít vypovídající hodnotu o tom, jak bude možná vypadat kulturní dědictví pro příští generace.

Jaké kulturní památky navštěvujeme nejvíce?

Jaké kulturní památky navštěvujeme nejvíce?

I když to vypadá, že řada lidí nejraději sedí doma, není tomu tak. Je stále více těch, kteří chtějí poznávat zajímavá kulturní místa. A naše země má tu výhodu, že podobných míst nabídne více než dost. Dalo by se říci, že v každém kraji je na stovky možností, kam můžeme vyrazit. A jaké kulturní památky dnes lákají nejvíce?

Vedou různé církevní stavby

Především historické kostely chrámy a podobné stavby. Rozhodně totiž neplatí, že by podobná místa nutně navštěvovali jenom křesťané. Právě naopak. I když je jasné, že jsou spjaty přímo s náboženstvím, rozhodně nabídnou mnohem více, než pouze víru jako takou. I ty nejmenší kostely u nás se totiž mohou pyšnit naprosto unikátní výzdobou. A to jak v oblasti uměleckých maleb, tak v oblasti sochařství, stejně jako řezbářství. A i když řada takto unikátních děl může být spojena vždy se základním náboženským prvkem nebo prvky, vypadají všechny úplně jinak. A právě v tom je kouzlo současných kostelů, které lákají všechny generace. Navíc mají ještě jedenu výhodu, kterou oceníte v letních dnech – příjemný chlad.

Ani na hrady a zámky nedáme dopustit

V minulosti jsme v této oblasti byli doslova velmocí. I díky dobrému přístupu památkářů se dnes mnoho hradů a zámků podařilo dochovat. Pravda, je také celá řada zřícenin, ale i ty jsou svým způsobem zajímavé a daly by se do této oblasti zájmů také zařadit. Pokud budeme konkrétní, jsou hrady a zámky unikátní hlavně ze svého historického hlediska. U hradů je jistě obdivuhodný systém různých obranných prvků, který měl za úkol efektivně odrazit jakoukoliv nepřátelskou armádu. Naopak u zámků můžeme obdivovat hlavně luxus a krásu. A to spjatou jak s pokoji a místnostmi, tak i s přilehlými zahradami. A jelikož dnes jsou restaurátoři mistři svého řemesla, můžeme řadu věcí obdivovat v podobě, jaká byla patrná před stovkami let.

Často chodíme také do muzeí

I ta mohou být spojena s historií, ale stejně tak mohou odkazovat třeba na současnost, nebo budoucnost. Obliba těchto míst, které nás mohou vzdělat v oblasti kultury je dle mého dána hlavně celkovou různorodostí. Pokud bych měl být konkrétní, není problém navštívit muzea zaměřená na automobily, na zemědělské stroje, na vědu a techniku, stejně jako třeba na oblast přírody. A i když je současný návštěvník poměrně náročný, dá se mu velmi dobře vyhovět. To už pochopili i samotní provozovatelé tím, že se stále snaží o co větší interaktivou. Na jednu stranu je tedy návštěva muzea spjata s něčím zajímavým a neobyčejným co ukazuje náš kurýrní rozhled, ale na druhou stranu může být taková výstava také zábavou. A i když si myslíte, že se primárně pobaví jenom rodiny s dětmi, opak je pravdou. Většina exponátů a samotných sbírek dnes cílí na všechny generace a každý si tak může snadno vybrat skutečně to svoje. A co vy, máte nějaká oblíbená místa, která za účelem poznání pravidelně navštěvujete?