Reprodukční medicína

Reprodukční medicína

Pokud je v posledních letech velký problém mnoha nejenom mladých lidí, je to určitě neplodnost. Ta může být spojena s genetikou, stejně jako není žádnou výjimkou ani to, že se může jednat o civilizační chorobu. Tedy že může jít o následek našeho konkrétního životního stylu a konkrétního způsobu života. Samozřejmě i touto oblastí se logicky zabývají lékaři. Konkrétně ji můžeme nazývat jako reprodukční medicína, která souvisí právě s tím, jak léčit případné problémy, které může mít pár při reprodukci. Tedy při snaze o to, počít dítě.

Různé oblasti i postupy

Dnes je reprodukční medicína poměrně rozsáhlým oborem, o kterém platí, že se orientuje na celou řadu různých problémů, které může současný člověk mít. A mohou je mít jak muži, tak je mohou mít samozřejmě také konkrétní ženy. Nesmíme rozhodně zapomínat na to, že reprodukční medicína se na tyto problémy nejenom zaměřuje a zjišťuje jejich příčiny, ale snaží se také o celou řadu dalších věcí. Konkrétně tedy hlavně o oblasti léčby.

I zde je celá řada různých metod, díky kterým může pár opět plodit tolik chtěné děni. Nejčastější a mnohdy nejjednodušší metodou jsou různé hormonální změny, které je třeba v rámci našich těl učinit. Ne vždy je to ale tak jednoduché a tak platí, že ne vždy má reprodukční medicína tak dobré výsledky, jako třeba řada jiných oborů.

Souvisí i s dalšími medicínskými oblastmi

Oblast reprodukční medicíny je ale zajímavá také tím, že spolupracuje s celou řadou různých další oblastí. A to proto, že problém s neplodností jako takovou, stejně jako s přivedením potomka na svět může mít mnoho různých příčin. Jak jsme již zmínili, jistou roli zde hraje určitě oblast genetiky a tak je třeba hledat přímé souvislosti právě v historii a tedy u našich rodičů, ale i prarodičů a to oblast genetická dokáže poměrně snadno.

Zapomínat ale nesmíme ani na další oblasti, kam patří třeba endokrinologie. Jedná se o oblast různých žláz, které jsou zodpovědné právě za produkci různých hormonů. A tak je jasné, že i zde můžeme najít řadu příčin. Připomínat nemusíme ani to, že reprodukční medicína nejvíce spolupracuje s oblastí gynekologie a oblastí urologie. Tedy s oblastmi, které se zaměřují především na oblasti pohlavních orgánů. I zde mohou být problémy.

Obor reprodukční medicíny nabídne asistované početí

Pokud se pacienty nepovede vyléčit standardní cestou, kdy jsou schopni počít dítě sami, přináší reprodukční medicína ještě několik dalších řešení, a to v oblasti asistovaného početí. Samozřejmě tato oblast má i svůj zažitý název, kterým je umělé otěhotnění. V rámci něho tak současní lékaři dokážou přijít s celou řadou metod, jak může dojít k otěhotnění.

Nejznámější cestu umělého oplodnění je takzvané in vitro, tedy ve zkumavce. Mimo tělo ženy dojde k oplození vajíček, které jsou následně do ženy opět vpraveny, a těhotenství dále probíhá naprosto standardní cestou. Zde ale nesmíme zapomínat ani na roli muže. Pokud je problém právě u něho, využívají moderní postupy třeba různých anonymních dárců. I to je dnes možné.